9 Kasım 2007 Cuma

ATATÜRK DİYOR Kİ...


"Gerici düşünceleri güdenler belli bir sınıfa dayanacaklarını sanıyorlar.
Kesin olarak bu bir aldanmadır. Aldatıcı bir düştür.İlerleme yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz.Yenilik yolunda duracak değiliz."
"Dünya ürkütücü, coşkun bir akımla ilerliyor. Biz bu ahengin dışında kalabilir miyiz?"

" Kadınlarımız, eğer ulusun gerçek anası olmak istiyorlarsa , erkeklerimizden daha aydın olmaya çalışmalıdırlar. Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir.Bizim toplumumuzun başarısız olmasının nedeni , kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten doğmaktadır. Yaşamak demek etkinlik demektir. Bunun için bir toplumun bir öğesi etkinlikte bulunurken, diğer öğesi eylemsizlik içinde olursa o toplum felçtir. "

" Sizler, Yeni Türkiye'nin Genç Çocukları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz.Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler , hiç bir zaman yorulmazlar.

Gençler, yürekliliğimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz.Siz almakta olduğunuz eğitim ve aydınlıkla, insanlık ve uygarlığın, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız.Yükselen yeni kuşak; gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz..."

"Öğretmenler, yeni kuşağı Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğiticileri sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır.Hiçbir zaman akıllardan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür " nesiller ister..."

" Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tam anlamıyla çağdaş ve tam anlam ve biçimiyle uygar bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin temel amacı budur. Bu gerçeği kabul etmeyen düşünceleri dağıtmak zorunludur."

"Efendiler ve Ey Ulus , iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek yol gösterici bilimdir..."

"Benim ölümlü can varlığım birgün elbet toprak olacaktır.Ama Türkiye Cumhuriyeti sonsuza değin yaşayıp gidecektir."

"Beni görmek demek, yüzümü görmek demek değildir.Benim düşüncelerimi anlıyorsanız. bu yeterlidir."

Bugün Türkiye'de herkes Atatürk diyor. Yarın törenlerle Atamız anılacak. Atatürk'ü sadece anmakla yetinmemeliyiz, anlamaya da çalışmalıyız. Evet.. Atatürk'ü anmanın, anlamanın,en güzel, en doğru yolu onun söylev ve demeçlerini yeniden okumaktır.

Atatürk gözlerini yaşama kapadığı zaman Genç Cumhuriyet on beş yaşındaydı. Bu on beş yıl yoğun biçimde yaşanmış ; üst üste gerçekleştirilen devrimlerle, çağdaş devletin temeli atılarak ilkeleri saptanmıştır. O yıllarda ulusun çoğunluğunun toplumsal nitelikleri düşünüldüğünde Atatürk'ün çapı ve karekteri daha iyi anlaşılır.

19. yüzyılın son çeyreğinde doğan bu büyük insan, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği devrimlerle 21. yüzyıla ışık tutuyorsa ...

İşte ATATÜRK'Ü sevmek ve yaşatmak ülküsü bu noktada kendini göstermektedir. Bugün genç fikirli, gerçek fikirli olanlar, " AYDIN" niteliği taşıyanlar Atatürk saflarındadır. Bütün yurtta Atatürkçü düşüncenin, Atatürk devrimlerinin savaşını vermektedir. Bu konudaki kararlılığımız, sadece Atatürk'e saygımızdan, sevgimizden değil; Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı olarak bütün dünya ülkeleri önünde özgür ve bağımsız yaşama isteğimizden kaynaklanmaktadır.

Bugün ulusal bütünlüğümüzü bozmak isteyen ; ayrımcılık, bölücülük yapan eşkiya çeteleri, bazı Atatürk düşmanları, sahte Atatürkçüler.... Ne kadar Atatürk'e dil uzatsalar da O'nun devrimlerini yozlaştırmak isteseler de amaçlarına ulaşamayacaklardır. Çünkü aydınlıklar karanlıkları kesin olarak yener.

Atatürk'ün ulusumuza getirdiği aydınlıklar yaşıyor, yaşayacaktır. Cumhuriyet ve devrimlerin inançlı bekçileri, genç ve gerçek fikirli olanlar, Atatürkçü aydınlar bu inanç ve kararlılıklarını, kuşaklar boyu sürdüreceklerdir.

Yarın 10 Kasım...Her ne kadar O'nun sağladığı ortamın olanaklarından yararlanarak, onu ve ilkelerini ortadan kaldırmaya çalışanlar olsa da bunu başaramayacaklar. Eğitim ordusu, Atatürk'ü anlatmaktan , gerçekleri dile getirmekten asla vazgeçmeyecektir.

0 yorum: