9 Kasım 2007 Cuma

ATATÜRKÇÜLERE


" Öyle sırtüstü yatıp dinlenecek gün değil
Daha yapacağımız çok şeyler var , çocuklar !
Ne kadar erken yağdı, gördünüz ya, yeniden
Nice güvendiğimiz "dağlara kar " çocuklar !
İlerden , ta uzaydan el ediyor durmadan
Batılı arkadaşlar ; vaktimiz dar , çocuklar !
Toplandık mı baş başa , verdik mi el ele biz ,
Su çekilir, dağ çöker, bora susar, çocuklar !
SİZİ BİR BİR TANIYIP ALNINIZDAN ÖPMEYE,
MUSTAFA KEMAL YOLDA, HEY BAHTİYAR ÇOCUKLAR !"
(B.K.Çağlar)

Atatürk aydınlığında barışa , birliğe çağırıyorum sizi... Büyük Türk Ulusunun mutluluğu için uzatın ellerinizi... Kinden, kavgadan, kıskançlıktan, bölücülükten sıyrılın yeter... Ohhh desin ulus, huzura kavuşsun gönüller. Kötülük çiçekleri açmasın... Savaşınız iyiliğin savaşı olsun, güzelliğin, sanatın, bilimin.... Tüm engeller aşılır önünde, Atatürk Birliğinin......

" Atatürk Devrimleri " , yozlaşmaların getirdiği uyuşukluğu, yeryüzü nimetlerine sırt çeviren kaderci eğilimi , Batı'nın ( AB, ABD...vb)
üstün gücü karşısında KAYITSIZ, KOŞULSUZ BOYUN EĞME FELSEFESİNİ ORTADAN KALDIRARAK Ulusumuzu gerçek aydınlığa , kendine güvene , bilim ve sağduyuya yeniden kavuşturma olgusudur.

Düşüncelerini özetleyecek olursak Atatürkçülük:

 • Devlet düzeninde.............. CUMHURİYETÇİ
 • Devlet anlayışında............ LAİK
 • Yükselişte......................... DEVRİMCİ
 • Toplum düzeninde.............MİLLİYETÇİ
 • Ekonomik düzende.............DEVLETÇİ
 • Kişi haklarında..................ÖZGÜRLÜKÇÜ, SOSYAL ADALETÇİ
 • Uygarlık yolunda............... AKILCI
 • İnanışında..........................OLUMLU, BİLİMCİ
 • Amacı..................ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNE ÇIKMAKTIR.
 • Hareket noktası...................VATANDIR
 • Güç kaynağı .........................ULUSÇULUKTUR
 • Özü ......................HALKTAN YANA , HALK İÇİN, HALK YÖNETİMİNİ KURMAKTIR.
 • Bu da...............................CUMHURİYETTİR
 • Yöntemi.................BİLİM-TEKNİK-METOT GİBİ ÜÇ BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞI İLE YAPILACAK OLAN ÇAĞDAŞ ATILIMDIR.
 • İlkesi......................GELİŞME, DEĞİŞME, YENİLEŞME KURALIDIR.

" Benim ölümlü can varlığım bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti sonsuza değin yaşayacaktır." diyor.

Geleceğe inandığından Atatürk , Cumhuriyeti kendi varlığıyla eş tutmuyor...Türk Ulusunun sonsuzluğa akan varlığına bağlıyor...

Söylevin son bölümünde:

"Ey Türk Gençliği! Birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini sonsuzluğa dek korumak ve savunmaktır." diyerek sesleniyor bizlere...

Bu ses Türkiye'nin sesi; Türkiye'nin sesi Atatürk'ün sesidir. Atatürk'ün ardından milyonlarca Türk'ün görevi bu sese kulak vermek, bu sesin çevresinde Mustafa Kemal yolunda ant içmektir. Atatürk'ü anmanın anlamanın en güzel, en doğru yolu budur. Gönülden söz vermeliyiz.

" Türk Gençliği olarak

Özgürlüğün, Bağımsızlığın, Egemenliğin,

Cumhuriyet ve Devrimlerin

Yılmaz Bekçisiyiz....

Her zaman

Her yerde

Ve her durumda

Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza

Çağdaş uygarlığa geçmek için

Bütün güçlükleri yeneceğimize

Namus ve şeref sözü verir

Kendimizi Türk Ulusuna Adarız.

0 yorum: