23 Şubat 2008 Cumartesi

TEVFİK FİKRET ten

SİS'ten:

"Sarmış yine afakını bir dud-ı muannit
Bir zulmet-i beyza ki peya pey mütezayit
Tazyikinin altında silinmiş gibi eşbah
Bir tozlu kesafetten ibaret bütün elvah

DOKSANBEŞE DOĞRU'dan:

Bir devr-i şeamet : yine çiğnendi yeminler;
Çiğnendi, yazık milletin ümmid-i bülendi !
Kanun diye topraklara sürtüldü cebinler
Kanun diye , kanun diye, kanun tepelendi...
Bihude figanlar yine, bihude eninler !

FERDA'dan :

Yükselmeli, dokunmalı alnın semalara
Doymaz beşer dedikleri kuş i'tilalara...
Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır ;
Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır. "

0 yorum: