17 Mart 2008 Pazartesi

ŞİMDİ DE ATATÜRK 'Ü DİNLEYELİM YENİDEN

" Efendiler ve Ey Ulus, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, uygarlık tarikatıdır."

" Gericilik düşünceleri güdenler belli bir sınıfa dayanacaklarını sanıyorlar. Bu kesinlikle kuruntudur. İlerleme yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz. Yenilik vadisinde duracak değiliz."

"Tekkeler vakit geçirilmeksizin kapatılmalıdır. Hiçbirimizin tekkelerin doğru yolu göstermelerine gereksinmesi yoktur. Biz uygarlık, bilim,fenden güç alıyoruz."

" Kimileri çağdaş olmayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu sanısıdır. Bu yanlış yorumu yapanların amacı İslamların kafirlere tutsak olmasını istemek değil midir? Her sarıklıyı hoca sanmayın. Hoca olmak sarıkla değil, kafayladır."

" Devletin belirli bir dini olmaz. Çünkü bir devlet içinde çeşitli dinden insanlar barınır. Belirli bir dini resmen kabul etmek o dinden olmayan yurttaşlara üvey çocuk işlemi yapmak demektir. Ayrıca bizde olduğu gibi Seyhülislamlığın fırsattan yararlanarak ve her şeyi bahane ederek her türlü ilerlemesine engel olmasına izin verilemez. TBMM ve onun Anayasası, bireylerin dinini tanımakta, onlara özgürce ibadet hakkı vermektedir. İşte bunun için laikliği , yani din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasını istedik."

0 yorum: