14 Mart 2008 Cuma

ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ

MART:

3 Mart 1924 :

Hilafetin Kaldırılması , Şeriye ve Evkaflar Vekaletinin Kaldırılmasının Kabulü,
Öğretim Birliği ( Tevhid-i Tedrisat ) Kanunu'nun yürürlüğe girmesi.

8 Mart:

Dünya Kadınlar Günü

12 Mart 1921 :

İstiklal Marşımızın Kabulü

18 Mart :

Çanakkale Utkusu

20 Mart :

Irk Ayrımı ( Apartheid ) İle Savaşım Günü

25 Mart :

Kütüphaneler Haftası

27 Mart :

Dünya Tiyatrolar Günü

NİSAN :

1 Nisan 1921 :

İkinci İnönü Utkusu

3 Nisan 1930 :

Kadınlara Yerel Seçimlerde Seçme ve Seçilme Hakkı Tanındı.

10 Nisan 1928 :

Anayasa'ya Laiklik İlkesi'nin Konulması

17 Nisan 1940 :

Köy Enstitülerinin Kuruluş Yasası Kabul Edildi.

20 Nisan 1924 :

Yeni Anayasa Kabul Edildi.

23 Nisan 1920 :

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması,
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

29 Nisan 1929 :

İlk Kadın Yargıçların Göreve Başlaması.

0 yorum: