15 Eylül 2009 Salı

ERMENİ SORUNU DA NE Kİ? (1)

Kitap şu cümlelerle başlıyor:

"
- Evet, ben öldürdüm! Bilerek öldürdüm, isteyerek öldürdüm! Onlar düşmanlarımızdı: Türk'tü onlar... Onun için öldürdüm, intikam almak için!

Soğukkanlı katil, ifadesinde:

- Adım Mıgırdıç Corc Yanıkyan. Ermeni'yim. Erzurum'da doğdum. Türkler, tehcir sırasında ailemi öldürdüler. Rusya'ya gittik.Ailemin geri kalanları da orada öldürüldü. Bundan sonra dünyanın çeşitli yerlerini dolaştım, nihayet Amerika'ya gelip yerleştim. Din ve felsefe konularında kitaplarım yayınlanmıştır. Komisyonculuk yaparım.

Amerika Federal Tahkikat Bürosu ( FBI)' nun kayıtları da bu ifadeyi doğruluyor.

Mıgırdıç Yanıkyan, Ermeni Hınçak Komite'sinin en faal üyelerinden biriydi. On dokuzuncu yüzyılın sonlarından beri sürdürülen Türk aleyhtarı propaganda' bu suretle çok güçlü bir görünüş kazanacaktı.

Yanıkyan, bir Türk diplomatının öldürülmesi dolayısıyla dünya kamuoyunun Ermeni meselesiyle yeniden ilgileneceğini umuyordu. Uzun uzun düşündükten sonra bu korkunç tuzağı hazırlamıştı.

(27 Ocak 1973 günü, Amerika'nın Santa Barbara şehrindeki Biltmore Otelinde gerçekleştiriyor eylemini.)


Otelin villa tipindeki hususi lokantasına koşup baktıkları zaman genç, yakışıklı, temiz giyimli iki kişinin kanlar içinde yattıklarını gördüler. Bunlar, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile yardımcısı Bahadır Demir'di.

Kitaptan alıntılamaya devam ediyorum:

ERMENİLER SAVAŞTA DA KARLI, BARIŞTA DA...
Osmanlı Hükümetinde İçişleri Bakanı olan Talat Paşa'nın gözüyle bu meseleye bakıldığı zaman:

1. Ermeniler, Osm. İmp. kuruluşundan beri, sınırların korunması ve bağımsızlık yolunda hiçbir hizmette bulunmamışlardır.
2. Osmanlılara iltica etmiş olan Ermeni halkı daima iyi muamele görmüştü.
3. Kuvvetli bir inzibat sağlanamadığı için, doğu illerimizden bazılarında, Ermeniler, İslam ahalinin yaşadığı şartlar içinde bulunuyorlardı. Bu şartlar, şüphesiz iyi değildi. Ama, İslam ahalinin şartları da Ermenilerden farksızdı.
(Bugün de aynı değil mi? aysema)
4. Osm. İmp. teşkil eden çeşitli unsurlara nazaran, Ermeniler daima daha iyi, daha tasasız, daha mes'ut bir hayat sürüyorlardı. Vatanın bütün menfaatlerinden faydalanan Ermeni halkı, onun kederlerine ve yüklerine asla katılmıyordu.
5. Osm. Devleti savaşa girdiği zaman karlı çıkanlar yine Ermeniler oluyorlardı.

.....Ve şimdi de kalkıp çoğunluğu teşkil eden Türk nüfusu kovmak ve vatanın bir parçasını koparmak istiyorlardı.

Üstelik, bunu ne zaman yapıyorlardı?

Osm. Devletinin iç karışıklıklar yüzünden çok zayıf duruma düştüğü, kısa bir müddet önce kendi vilayetleri olan yeni Balkan devletcikleri karşısında bile yenilgiye uğradığı zaman."

Türklere Karşı
Ermeni Komiteciler
Altan Deliorman
Boğaziçi Yayınları- 1973


Devam edecek...


0 yorum: