12 Kasım 2007 Pazartesi

ÖĞRENCİ OLAYLARI I

1967 YILI:

Eylemler: Açık oturum, toplantı, bildiri dağıtma. Zamları protesto, Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma Kanunu Tasarısını protesto, Vietnam Savaşını protesto...En önemli eylemleri ise Amerikan 6. Filo'sunu protesto eylemleri ve Özel Yüksek okulları protesto gösterileridir.

1968 YILI:
Sağ- Sol Ç atışması
Dünyada ve Türkiye' de en yoğun öğrenci olayları bu yıl yaşandı.
Ocak 1968'de Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun düzenlediği "Doğu Gecesi" nin basılması olayı ( Diyarbakır ekibi folklor gösterisi yaparken molotof kokteyler atılması. Tabancayla iki gencin yaralanması, bir gencin muşta ile gözünden yaralanması)
Şubat 68 'de Ankara'da "Anayasa Mitingi".Sağcı militanlar saldırarak elli kişiyi yaralaması,
Martta "İkinci Uyanış Mitingi"nde " Faşist saldırılar " denilerek kınama eyleminin düzenlenmesi,
29 Nisan 1968'de, 29 Nisan 1960 olaylarının yıldönümü nedeniyle Ankara'da gösteri düzenlenmesi ("Kahrolsun komünistler "diye bağıran taşlı sopalı grubun saldırısı sonucu çatışma çıkması. Toplum polisinin izinli gösteri yapan gençlere çok sert davranması, saldırganlara dokunmaması.)
7 Mart'ta Süleyman Demirel' in İstanbul Fen Fakültesinde düzenlenen AIESEC ( Ekonomi ve ticaret yapanlara staj olanağı sağlamak, uluslararası işbirliğine katkıda bulunmak gibi amaçlar taşıyan kuruluş) 20. genel kuruluna katılan 44 ülkeden 200 temsilcinin olduğu toplantıda konuşma yapacak olması protesto edildi, Demirel yerine Devlet Bakanı Seyfi Öztürk konuşma yaptı. Gençler "ülkede demokrasi olmadığını" göstermek istemişler delegelere.
14-19 Mayıs "Nato'ya Hayır" haftası
13 Mayıs gecesi caddelere yazı yazmaya , afişler asmaya başlayan öğrenciler sağcı grupların saldırısına uğradı.106 öğrenci gözaltına alındı.İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, afişlerine el kondu.
Ertesi gün Taksim Meydanında basın toplantısı düzenleyen gençler , 6 metre boyundaki bir NATO amblemini yaktıktan sonra şu bildiriyi dağıttılar:
"Basın Bildirisi :
Varlığını yoksul ülkeleri sömürmekle sürdürebilen emperyalist Amerika bu çıkar düzenini devam ettirmek amacıyla askeri bir garanti aradı ve NATO'yu kurdu.1949.
Bir umacı yaratarak soyduğu ülkeleri "kominizm" tehlikesiyle korkuttu.Ve yandaş birer güç olarak bu örgüte kattı. Nitekim yeryüzünde emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını vermiş olan Türkiye'miz, ne gariptir ki, bu oyuna düşerek, kurtuluş savaşlarının baş düşmanı ve emperyalizmin sömürü aracı NATO'ya girdi. 1952.
O günden bu yana NATO hep aleyhimize çalıştı. Emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşı veren ordumuz sonradan NATO'ya girmemiz nedeniyle Kıbrıs da bile kendi öz çıkarlarımızı korumaktan alıkondu.
Emperyalistlerin tepesine kurduğu merkeziyetçi NATO kumanda zincirinden dolayı Türkiye'nin NATO içinde kalıp yeni statüler arama olanağı yoktur.
Bu nedenlerden , emperyalist Amerika'nın hasta ekonomik yapısının askeri uzantısı olan NATO'ya hayır demek şarttır.
NATO'ya hayır diyoruz, çünkü Amerika'ya karşıyız.
NATO'ya hayır diyoruz, çünkü emperyalizme karşıyız.
NATO'ya hayır diyoruz, çünkü emekçi halk yığınlarının yani Türkiye'nin çoğunluğunun çıkarlarından yanayız.
14-19 Mayıs tarihleri arasını NATO'ya Hayır Haftası olarak ilan eden aşağıdaki örgütler bugün bağımsızlık kahramanı Mustafa Kemal'in anıtı önünde bizi bağımlı kılan NATO'nun amblemini yakarak haftayı açıyoruz.
Amacımız bağımsızlık sorununu , yalnızca biz gençlerin ve aydınların sorunu olmaktan çıkarıp emekçi halkımıza mal etmektir.
Çünkü her zaman halklar galip gelmiştir.Vietnam 'da böyle olmuştur, Türkiye'de de böyle olacaktır.
İTÜÖB, TÖS İst. şb., İÜ Fen Fak., ODTÜ İda. İl. Fak. Öğ. Dern., İTÜTOTB, FKF İst. Sekr. ,İÜ Orman Fak. Tal. C. , İÜ Cerrahpaş Tıp Fak. Öğr. C. ,ODTÜ Müh. Fak. Elk. Öğr. Dern. , İYTOTB ,İAYTDTB , İÜ Diş Hek. Fak. Tal. C. , SBF Öğr. Dern. ,Halk Ozanları Dern. , ODTÜ Mak. Müh. Öğr.Dern. "

BOYKOT ve İŞGALLER BAŞLIYOR.
  • Ankara'da İlahiyat Fak. 15 Nisan... Hatice Babacan adlı kız öğrencinin, hocaların uyarısına karşın başörtüsünü ( henüz türban denmiyor) dreste de çıkarmaması nedeniyle , uyarabir öğretmene hakaret eden Mustafa Demirsöz'ün de bu eyleminden dolayı fakülteden uzaklaştırılmaları üzerine, İslamcı yayınların kışkırtmasıyla başladı. 575 öğrenciden 100 kadarı boykota katılmıştır.
  • Ziraat Fakültelerinde başlatılan boykot sırasında tarım politikası ve eğitimle ilgili istemler.... Ege Üniversitesinde Tarım Bak. protesto. Ankara Ziraat Fakültesinden bir grup , davullu, inekli, traktörlü bir yürüyüş yaptılar. İneğin üzerinde "450 lira bana da yetmiyor" yazılıydı.Yürüyüş sırasında Bakan istifaya çağrıldı.Bazı istekler kabul edilince boykot 24 Haziran'da sona erdi.
  • Dil Tarih Coğrafya Fak. 10 Haziran'da boykot kararı aldılar. Bin kadar öğrenci, ellerinde pankartla Milli Eğitim Bakanlığı'na sessiz yürüyüşyaptılar. Pankartlarda: "Çoğumuz fakir halk çocuklarıyız.", " Hakkımızı almak için kararlıyız.", "Köhne sistemi istemiyoruz.", "Üniversitede reform.".......Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem'le görüşen öğrenci temsilcieri isteklerini bakana iletti. İsteklerden birçoğu kabul edilince 22Haziran'da boykot bitti.
  • Ankara HukukFakültesi 10 Haziran, AÜ Fen Fak. 12 Haziran, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu ve Erkek Teknik Öğretmen Okulu 14 Haziran' da boykot ve işgale başladılar.
  • İzmir'de Ziraat Fak. 'den sonra 14 Haziran'da Ege Özel Mimarlık O kulu ile İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 15 Haziran'da Ege Ü. Fen Fak., 17 Haziran Ege Ü. Tıp Fak. boykot ve işgale gittiler.
  • Eskişehir İktisadi ve Tic. İlm. Akademisi 14 Haziranda boykot dedi. Eskişehir ve Ankara Kız Olgunlaşma Enstitüsü de boykota gitti.
  • İstanbul'da Florence Nightingale Yüksek Hemşirelik Okulu'nun 96 öğrencisi 16 Haziran gecesi okulu işgal etti.
  • Ankara'da SBF boykota katılmadı.Ancak 200 dolayında öğrenci 18 Haziran günü Kurtuluş-Kolej- Ziya Gökalp Cad.-Kızılay yoluyla MEB'ye kadar yürüdüler.Yolda katılanlarla sayıları 500'ü buldu. Bakanlığa üzerinde "Bugünler yarınları doğurur, bugünler yarını ezer." yazılı çelenk bıraktılar.
  • İst. Tek. Ü. Bağlı fak. ve yük. okullarda 13 Haziran'da işgaller başladı.

Burada etkin rolü oynayan İTÜ Öğrenci Birliği BaşkanHarun Karadeniz sonradan şu değerlendirmeyi yapar: "Bu eylemler sırasında hemen bütün üniversiteler, yüksek okullar sayısız bildiriler yayımladılar.Hepsinde ortak olan yan "Öğrencinin Yönetime Katılmasıydı."

Olaylar her geçen gün şiddetlenerek devam etti. 18Haziranda CHP Genel Başkanı İsmet İnönü basın yoplantısı düzenledi, TBMM 21 Haziran 1968 tarihli oturumunda genel görüşme yaptı.

ALTINCI FİLO OLAYLARI

Amerikan 6 Filosu 15 tEMMUZ 1968 'de İst. geldi.Teknik Ü.öğrencileri Dolmabahçe rıhtımındaki bayrakları yarıya indirdi.Polis okulu kuşattı, daha sonra Gümüşsuyu öğrenci yurduna gece baskın düzenledi.Gözaltılar soruşturmalar,eylemler devam etti. Öğrencilere çok sert davranıldı. Polis birçok genci öldüresiye dövdü. Vedat Demircioğlu, Alparslan Ertuğrul, ve Kerim Taşgören ağır yaralandıkları için yoğun bakıma alındılar. Aynı günlerde Ankara'da düzenlenen bir gösteri sırasında öğrencilerle toplum polisi arasında çatışma çıktı; olay yerinden kaçmaya çalışan Atalay Savaş bir minübüsün altında kalarak can verdi.Başka şehirlerde de eylemler de düzenlendi.

Toplum polisinin Teknik Ü. yurdunu bastığı sırada komaya sokulan ve on gün kadar Beyoğlu İlkyardım Hastanesinde yatan VedaDemircioğlu 24 Temmuz günü öldü.Polis cenazesini gizlice memleketine, Konya'nın Taşkent Bucağına gönderdi.

Haberin duyulmasından sonra olaylar çıktı, çok sayıda öğrenci yaralandı, tutuklandı.

Mustafa Kemal yürüyüşü

Adalet Partisinini Atatürk'e ve halka şikayet etmek amacıyla "Tam Bağımsızlık İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü" düzenlendi. 29 Ekim sabahı Samsun'a gelen gençler ertesi sabah Samsun'dan 10 Kasım'da Ankara'da olmak için yürüyüşe geçtiler 4-5 km. sonra tutuklandılar ,geceyi Samsun Emniyetinde geçirdiler.İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Ve yürüyüşe kaldıkları yerden devam ettiler. Ankara Kayaş'ta daha fazla gitmelerine izin verilmedi. Onlar da fazla direnmediler.

10 Kasım sabahı topluca Anıtkabire giderek çelenklerini koydular.

ABD elçisi Komer'i protesto, ODTÜ'de arabasının yakılması vb. ...

10 Ocakta ODTÜ bir ay süreyle kapatıldı.

Demokratik üniversiye talepleri,

Montaj Sanayi ve Ortak Pazar' a Hayır Haftası (24-30 Aralık-1968)

Solda ve Sağda örgütlenmeler

Komando Kampları

Mücadele Birliği

YİNE AMERİKA 6. FİLSU

Filo 10 Şubatta geldi. 11Şubatta İÜ. bahçesindeki Beyazıt kulesine Vedat Demircioğlu'nun resmi olan bayrak çekildi." Bayrağa Saygı Mitingi" düzenlendi.

KANLI PAZAR

16 Şubatta "Emperyalizme ve Sömürgeye Karşı İşçi Yürüyüşü" düzenlendi. Sonuç yüzlerce yaralı ve iki ölü...Duran Erdoğan, Turgut Aytaç.

İŞGALLERE DESTEK

VE OLAYLAR DEVAM...

1969 Aralık ayında şeriatçılar Yıldız Devlet Mimarlık ve Müh. öğrencisi Mehmet Büyüksevinç ile Battal Mehmetoğlu'nu öldürdüler.

ODTÜ'de M. T aylan Özgür'ün polisten kaçarken öldürülmesi, babası emekli binbaşı Hasan Özgür'ün izin vermesi üzerine Taylan Özgür'ün cenazesinin İstanbul'dan Ankara'ya getirilip ODTÜ 'de cenaze namazının kılınması,tören yağılması

İzmir 'de 6. Filo gösterileri

1970 OLAYLARI

Dev Genç Ocak 1970'te Akhisar'daki Tütün Ekicileri Sendikası ile birlikte " Tütün Sömürüsünü Protesto" mitingi düzenledi.

Yine Ocak ayında Ankara Belediyesinin okuyan ve çalışan öğrencilere paso vermemesi kararı karşısında otobüs işgali eylemleri

Mart ayında Ankara Yüksek Öğretmen Okulundaki çatışmada sağcı gruptan , Ziraat Fakültesi öğrencisi Süleyman Özmen 'in ölmesi

13 Nisan'da on iki silahlı komando Ankara Ü. Tıp Fak. bastı. Fikir Kulübü Başkanını alıp götürülmesine engel olan doktor asteğmen Necdet Güçlü'yü beyninden vurup öldürdüler. Daha sonra Türk Ocağı binasındaki Ülkü Ocakları merkezi polis tarafından basıldı ve Güçlü'yü öldüren İbrahim Doğan silahıyla birlikte ele geçirildi.

30 Nisanda AÜ Ziraat Fak. basan komandolarla fakülte öğrencileri arasında çatışma çıktı.Yaşar Serpin , sonradan sivil polis olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Milli Güvenlik Kurulu Nisan başında ilk kez kamuoyuna seslenen bildiri yayımladı.

Mayıs ayında AÜ. Hukuk Fak. öğrencisi Mustafa Kuseyri tabancayla vurularak öldürüldü. Okul 3 gün kapatıldı.

Toplum polisleri "Biz kimsenin değil , milletin polisiyiz."diyerek öğrencilerle karşı karşıya getirilmelerinden doğan üzüntülerini belirterek direnişe geçtiler.

8 Haziranda solcularla komandolar arasında çıkan çatışmada Yusuf İmamoğlu adlı öğrenci öldü.

15-16 Haziranda Sendikalar Kanununda yapılmak istenen değişiklikleri protesto eden işçilerin yürüyüşe geçmesi( sol öğrenciler de destekliyor) üzerine büyük çatışmalar çıktı ve SIKI YÖNETİM ilan edildi.

21Ağustos'ta Dil Tarih komandolarca işgal edildi.10 Aralık'ta Çapa Yüksek Öğretmeni basan komandolar Hüseyin Aslantaş'ı tabancayla vurarak öldürdüler.

25 Aralık'ta Ankara Fen Fak. önünde sağ-sol öğrenciler çatıştı. Eğitim Fak. öğrencisi Nail Karaçam öldü.Mehmet Demir ve Recep Sakın ağır yaralandı.Cenaze töreninde Amerikalılara ait bir kamyonet tahrip edildi.10 öğrenci gözaltına alındı.

27 Aralıkta İlker Mansuroğlu adlı öğrenci Fen Fak. önünde vurularak öldürüldü.

28 Aralıkta MGK toplandı.

Ertesi gün Amerika Büyükelçiliği önünde nöbet tutan toplum polislerine ateş açıldı. İki polis ağır yaralandı.

Kaynak:Türkiye'de Gençlik Hareketleri

Alpay Kabacalı

0 yorum: